پر بازدیدترین مطالب

مردم‌آزار!(گفت و شنود)


گفت: مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا گفته است مردم کشورهایی که با آمریکا روابط نزدیکی دارند از حضور ما در کشورشان خشنود هستند!
گفتم: پس چرا مردم خود آمریکا بزرگترین و گسترده‌ترین اعتراضات را که در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است، علیه حاکمیت آمریکا به راه ‌انداخته و نمی‌خواهند سر به تن شما باشد؟!
گفت: مردم در کشورهای همسو با آمریکا هم این روزها با برپایی تظاهرات و تشکیل گروه‌های مقاومت اعتراض خود را به حضور آمریکا در کشورشان اعلام می‌کنند.
گفتم: شخص قالتاق و مردم‌آزاری میهمان همسایه خود شده بود. بعد از پایان میهمانی، به همسرش گفت؛ دیدی چقدر از اینکه میهمانشان شدیم خوشحال شدند و با چه شادی و خنده‌ای بدرقه‌مان کردند؟! همسرش گفت؛ مرد حسابی از اینکه داریم خانه‌شان را ترک می‌کنیم خوشحال بودند و در پوست خود نمی‌گنجیدند!   

آخرین مطالب