پر بازدیدترین مطالب

رکورد دار جهانی ۱۸۲ پرواز برون مرزی

تیمسار سرتیپ دوم خلبان منوچهر محققی

پرواز برون مرزی (Special Mission)وبا بیش از ۳۰۰۰ساعت پرواز با فانتوم F 4 رکورد دار پرواز در ایران وخاورمیانه، بعلت پرواز های فراوان عملیاتی دردوران جنگ عراق دچار انحراف ستون فقرات شده واز اواسط سال ۱۳۸۷در بستر بیماری میباشد

او اخلاق منحصر بفردی داشت، شلیک توپ ضد هوایی به فانتومش را کسر شأن خود میدانست و جواب آنرا متقابلا با شیرجه وشلیک توپ دماغه فانتوم میداد.

 

روزی که بهمراه شهیدوالامقام عباس دوران بعملیات برون مرزی رفته بود درراه بازگشت ازدسته پروازی جدا شد وبا تغییر مسیر تیربار ضد هوایی را که در مسیر رفت به طرفش شلیک کرده بود منهدم کرد!

 

ایشون اکنون از آسیبهای جدی به ستون فقرات بعلت کثرت پروازهای جنگی رنج میبرد و درآخرین روزهای جنگ در وصف دوران خدمت خود به همرزمان تیز پرواز خود بشوخی گفت: بچه ها اینقدر Low Level بروی خلیج فارس پرواز کردم که فکرکنم همه ماهیهای خلیج فارس کباب شدند!

 

از تيمسار سرتیپ دوم خلبان منوچهر محققي اين اُسوه مقاومت و شجاعت ميتوان بعنوان يكي از بزرگ مردان دلاور جنگ ۸ساله ایران وعراق نام برد