پر بازدیدترین مطالب

‏دو سال پیش چنین روزی اتفاق افتاد

کودکی به جرم ‎شیعه بودن جلوی مادرش سر بریده شد. من الاُذن الی الاُذن...
از آن روز تا کنون شیپورچی‌های حقوق بشر حُناق گرفته اند تا مظلومیت شیعه در سکوت مرگبارشان به دست فراموشی سپرده شود.