پر بازدیدترین مطالب

ادامه بده! (گفت و شنود)

 
  گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: «الیوت آبرامز» مسئول میز ایران در دولت ترامپ اعتراف کرده که توهم حمله آمریکا به ایران را از ترس انتقام ایران ساخته و منتشر کرده بودیم!
گفت: بعضی‌ها چه قشقرقی راه ‌انداخته بودند که مبادا کاری بکنیم که آمریکا علیه ایران دست به حمله بزند!
گفتم: در عوض نیروهای انقلاب با صلابت پای کار ایستاده بودند و پشت سر هم از موشک‌های بالستیک نقطه‌زن با بُرد ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ کیلومتری رونمایی می‌کردند.
گفت: یعنی به آمریکا پیام می‌دادند قُمپز در نکن!
گفتم: یارو که می‌خواست خودش را خیلی شجاع جلوه بدهد نزد پیشنماز محلشان رفت و پرسید؛ اگر درحال نماز یک شیر حمله کرد، باید چه بکنم؟ نمازم را بشکنم و فرار کنم یا بی‌اعتناء به نمازم ادامه بدهم؟! پیشنماز گفت؛ اگر وضویت باطل نشد، به نمازت ادامه بده!