پر بازدیدترین مطالب

و اینگونه روزنامه‌ی اصلاحات شرافت خود را میفروشد...عکس رهبر انقلاب که درمورد مبارزه با فساد هشدار میدن رو گذاشته و بالای اون تیتر زندگی در قفس که مربوط به یک خبر دیگه‌ است رو زده!
حالا جالبه که طرح زندگی در قفس هم پیشنهاد دولت متبوع خودشونه نه مجلس!خ

اصلاحات نقشه‌ی راه این یکسالش رو تعیین کرده؛
"فرار از مسئولیت و انداختن تقصیرها به گردن رهبری"

آخرین مطالب