پر بازدیدترین مطالب

از افطار همایونی تا افطار فریدونی

 اخیرا دولتی که ۸ سال با بی تدبیری، زندگی و معیشت اقشار مستضعف جامعه از جمله طلاب آبرومند و عزیز را به بدترین شرایط ۴۰ سال اخیر مبتلا کرده، با نیتی شوم در آستانه انتخابات مبلغ دو میلیون تومان به عنوان افطاری رییس جمهور برای طلاب و اساتید حوزه واریز کرده است.

قطعا این سیاست انگلیسی بدنام کردن روحانیت و در مقابل مردم قرار دادن حوزویان را هدف گرفته است.

1 باید قوه قضائیه عاملین اصلی تحمیل چنین ذلتی به حوره ۱۰۰۰ ساله شیعه را محاکمه و به اشد مجازات برساند.

2 مجلس موظف است با استیضاح حسن روحانی در خصوص منبع این پرداخت تحقیق و تفحص کند

3 طلاب و اساتید عزیز ضمن نشر بیانیه و اعتراضیه ها این مبلغ را به حساب خزانه دولت برگردانده و فیش واریزی را اطلاع رسانی و منتشر کنند.

سخن همه طلاب کشور: اگر در دولت پول سرگردانی هست به سایر مستضعفان بدهید ما همچون همیشه نان خشک همراه با عزتمان را میخوریم .

آخرین مطالب