پر بازدیدترین مطالب

چرا شفافيت آرا ؟

مخالفان طرح شفافیت می گویند این طرح باعث فشار بر نمایندگان میشود! اتفاقا یکی از خوبی های طرح شفافیت همین فشار بر نمایندگان است تا بدانند بابت تک تک اقدامات و مواضع خود باید پاسخگو باشند و مردم را قانع کنند.

فایده مهم‌ دیگر طرح شفافیت نیز "کم شدن جاذبه های مسئولیت و پست و مقام" است‌. یکی از مشکلات کشور جذابیت و بی هزینه بودن مسئولیت هاست و هر چقدر این جذابیت ها کم و فشار مسئولیت ها بیشتر شود، افراد شایسته و خودساخته تری داوطلب پست و مقام خواهند شد و این یعنی یک گام پیشرفت.