پر بازدیدترین مطالب

شوک ضربه ملایم ماهواره ای

 شاید از توییت اخیر ترامپ تعجب کنید. ماجرای کشتی ها، مربوط به روز جمعه است و ترامپ امروز (چهار شنبه) واکنش نشان داده است. پادوهای مجازی آنها هم تیتر زده اند دستور ترامپ برای حمله به قایق های ایرانی!

اما واقعیت چیست؟ ترامپ پنج روز لکنت گرفته بود که با تحقیر شدن چند باره در خلیج فارس چه کند. ضمنا پیامدهای ویروس کرونا، گرفتاری و تحقیر گسترده ای به همراه داشته و او را دچار درماندگی بی سابقه کرده است.

در این میان، امروز خبر غافلگیر کننده شلیک موشک و ارسال ماهواره نظامی ایران به فضا منتشر شد. این تحقیر مضاعفی برای آمریکاست که ادعا می کرد همه چیز را تحت اشراف دارد.

تیم ترامپ با توییت مذکور، در واقع می خواسته اند در مقابل سیلی امروز نیروی هوا فضای سپاه، واکنش نشان بدهند. اما چه داشته اند که بگویند؟! بنابراین موضوع موشک و ماهواره را مسکوت گذاشته اما ضمنا طوری موضع گرفته اند که تداعی واکنش و تهدید نظامی علیه ایران را بکند!

آخرین بار ناو جنگی روزولت با همه دبدبه اش چنان گرفتار ناتوانی کرونا شد که به اخراج فرمانده آن -به خاطر انتشار خبر ابتلای دویست نفر از نظامیان مستقر در ناو- انجامید.

امروز هم پنتاگون رسما خواستار کاهش دو فروند ناو از ناوگان نظامی آمریکا به خاطر هزینه ها و تهدید های موجود علیه این ناوگان شده است. در این وضعیت، ادعای این که "به نیروی دریایی دستور داده ام به کشتی های ایرانی در صورت مزاحمت شلیک کنند"، مسخره نیست؟!

انگار مجددا با برجک زنی سپاه و ضربه ملایم مغزی آمریکایی روبه رو هستیم، البته این بار از نوع ماهواره ای

آخرین مطالب