پر بازدیدترین مطالب

انتخاب رییس مجلس آینده نباید با رقابت­های تلخ همراه باشد/ نگذارید تجربه مجلس هشتم تکرار شود

احمد_توکلی

مجلس یازدهم باید مسایل اقتصادی را در اولویت قرار دهد.

خوشبختانه مجلس یازدهم از جهت برخورداری از اقتصاددانان برجسته بهتر از مجلس دهم است و ما ترکیبی از اقتصاددانان با سابقه و  جوانان  اقتصاد خوانده را در مجلس یازدهم می‌بینیم .قطعا حضور با انگیزه آنان در مباحث تخصصی و بهره گیری مناسب از آنها به تقویت مجلس خواهد انجامید.

یکی از روزنامه‌های اقتصادی در روز31 فروردین گفتگوی خود با شما را به نحوی‌ جلوه داده بود که گویی شما نیز موافق ریاست آقای شمس الدین حسینی هستید.آیا چنین باوری دارید ؟

کار روزنامه مذکور حرفه‌ای و اخلاقی نبود. و من هرگز چنین مطلبی را نگفته‌ام. ما نیروهای توانمندی در مجلس داریم که ظرفیت اداره مجلس را دارند مهم اقبال نمایندگان و امکان رأی آوری آنهاست. ضمن اینکه معتقدم انتخابات رئیس و هیات رییسه مجلس یازدهم نباید به صحنه درگیری منتخبان و نیروهای انقلابی تبدیل شود. ما تجربه انتخاب رئیس مجلس هشتم را تجربه تلخی میدانیم که منجر به اختلاف جریان اصولگرا شد و آثار زیانبار و کدورتهای ایجاد شده همچنان باقی است .

  همه انگیزه خدمت دارند و قرار است یک نفر رئیس باشد . بنابراین عناصر شاخص مجلس آینده باید با رفاقت و نه رقابت شکننده به هم کمک کنند تا مجلسی که به نام جریان انقلابی شکل گرفته فارغ از این حاشیه ها به مسایل اصلی کشور بپردازد .

 بر خلاف کسانی که معتقدند مجلس دارای قدرت و اختیار نیست میگویم مجلس بالاترین اختیارات را برای ایجاد بستر حکمرانی خوب دارد. این نمایندگان مجلس هستند که میتوانند شآن و اعتبار آن را حفظ کنند یا باعث سقوطش گردند. اتفاقی که در مجالس ششم و دهم به نوعی افتاد .

 اولین نکته تعهد و انقلابی بودن است. رئیس مجلس به عنوان رئیس قوه مقننه باید قدرت تعامل با سایر قوا را داشته باشد . ضمن اینکه باید تعامل خوبی با همه نمایندگان با گرایشهای سیاسی متنوع برقرار کند . در چنین حالتی مقبولیت بیشتری برای اداره بهتر مجلس خواهد داشت . البته دستیابی به چنین موقعیتی نباید به قیمت زیر پا گذاشتن اصول و آیین نامه اداره مجلس تمام شود .

آخرین مطالب