پر بازدیدترین مطالب

چالش‌های ترامپ در انتخابات 2020

رضا_سراج

آیا ترامپ با همان سازِکاری که در انتخابات 2016 به پیروزی رسید؛ در انتخابات 2020 متحمل شکست خواهد شد؟

 در انتخابات 2016 آمریکا، آرای عمومی ترامپ حدود سه میلیون کمتر از هیلاری کلینتون بود اما با استفاده از آرای سه ایالت‌ خاکستری پنسلوانیا، میشگان و ویسکانس و همچنین ساختار آرای "کالجِ الکترال" (304 در برابر 277) به پیروزی رسید.

 در واقع نتیجه انتخابات 2016 نشان داد از یک سو پیروزی تنها با خواستگاه‌های سنتیِ حزبی و آرای عمومی و الکترال ایالت‌های قرمز و آبیِ جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بدست نمی‌آید و از سوی دیگر نقش تعیین کننده ایالت‌های خاکستری را در نتیجه کارزار انتخاب رئیس جمهور آمریکا به منصه ظهور رساند.

 با این تفاسیر آرای الکترال در ایالت‌های خاکستری میشگان (16رای) ویسکانس (10) پنسلوانیا (20‌رای) کارولینای شمالی (15) آریزونا (10رای) اوهایو (18) فلوریدا (29رای) می‌تواند تعیین کننده رئیس جمهور آینده امریکا باشد. بر اساس این قاعده و پیشتازی بایدن از ترامپ در آخرین نظرسنجی‌ِ برخی از ایالت‌های خاکستری، شکست ترامپ دور از انتظار نخواهد بود.

 با این شرایط باید دید جمهوری‌خواهان و ترامپ برای رهایی از شکست احتمالی چه‌خواهند کرد. ترامپ سعی دارد با دوگانه‌سازی "سلامت- اقتصاد" شورشگری و اقدامات پوپولیستی وضعیت را به نفع خود تغییر دهد.

 دشواری کار ترامپ و جمهوری خواهان در اینجاست که انتخابات 2020 متاثر از تبعات کرونا، درونی‌ترین انتخابات آمریکا خواهد بود و آنان تنها با کارت‌های داخلی باید بازی را ادامه دهند. جمهوری خواهان و ترامپ می‌دانند که برای تغییر فضای انتخاباتی از متغییرهای خارجی نمی‌توانند بهره ببرند چرا که نتیجه عکس خواهد داد.

آخرین مطالب