پر بازدیدترین مطالب

نمایندگان نباید از زورگویان بترسند!

محمدصادق_کوشکی
                          
 حضور برخی مهره‌های گردن کلفت فساد در دوره‌های قبل مجلس باعث شد تا این نهاد به جای این که "عصاره فضائل ملت" و مدافع حقوق و کرامت مردم باشد به قرارگاه مفسدان اقتصادی و کارچاق‌کن‌های وقیح رسمی و دلال‌های حلقه‌به‌گوش سرمایه‌داران حرام‌خوار و چهره‌های بی‌خاصیت مطیع دولت‌ها تبدیل شود.

 اگر ساحت قوه مقننه از وجود این لات‌های شیک‌پوش پاک شود و شأن و اعتبار وجایگاه آن بازگردد و بعضی‌ها بفهمند که انقلاب کردیم تا هیچ قلدری نتواند پا روی حق مستضعفان بگذارد، خواه آمریکا باشد خواه گردن کلفتهای غاصب نمایندگی مجلس!

 رد اعتبارنامه کسانی که مجلس را با غرب وحشی اشتباه گرفته و نمایندگان مردم را با "برنو " تهدید کرده‌اند، بروز فساد در مجلس یازدهم را دشوار خواهد کرد!

 بچه‌های انقلاب از آمریکا نترسیدند، پس چرا باید از گرد و خاک چند گردن کلفت دکوری واهمه داشته باشند؟

آخرین مطالب