پر بازدیدترین مطالب

روهر آلمان یا پتکو ایران؟

ده سال پیش پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیاز به پمپ های فوق سنگین ای کیو سی داشت تا با پمپاژ حجم زیاد آب دریا دستگاه هاش رو خنک کنه . توانایی ساخت این پمپ ها در اختیار شرکت روهر آلمان بود و روهر با اینکه قرارداد نوشته بود به بهانه ی تحریم حاضر به ساخت پمپ ها نمیشد . اینجا بود که جوون های شرکت پتکو آستین همت رو بالا زدند و در کمتر از یک سال سه تا از این پمپ ها رو ساختند و تحویل دادند . خبر به روهر که رسیدسریع از دولت آلمان مجوز گرفت و مابقی قراردادش رو انجام داد.

افزایش توان و قدرت داخلی و اعتماد کردن به آن باعث بی اثر شدن تحریم ها میشود.کشوری که بخواهد کشور قدرتمندی را تحریم کند در واقع خودش را تحریم کرده است و ما برای آنکه تحریم نشویم باید با تکیه بر توان داخلی، خود را قدرتمند کنیم.