پر بازدیدترین مطالب

تعجب خداوند...

مرحوم آیت‌الله مجتهدی در شرح حدیثی از رسول اکرم(ص) می‌گوید:

«حدیث دارد که خداوند تبارک و تعالی از سه نفر تعجب می‌کند!

اول، کسی که نماز می‌خواند و می‌داند در مقابل چه خدایی ایستاده، اما در نماز حواسش به این طرف و آن طرف می‌رود!

شخصی از من پرسید: « من اگر بخواهم که حواسم این طرف و آن طرف نرود، چکار کنم؟»

به او گفتم: «به مُهرت نگاه کن و به خودت تلقین کن که شاید این نماز، نماز آخر من باشد؛ دم در، موتوری به من بزند و من بمیرم.»

ایشان ادامه دادند: ما چه می‌دانیم؟، خیلی‌ها امروز صحیح و سالم هستند، اما فردا بهشت زهرا زیر خاکند، پس هر وقت می‌خواهید حضور_قلب پیدا کنید، و حواستان در نماز جایی نرود، در حال قیام به مهر، در حال رکوع به پاها و هنگام قنوت به کف دست نگاه کنید. زمانی دیدم شخصی در حال نماز خواندن بود و در همان حال طیاره آمد و آن شخص وسط نماز داشت به آسمان نگاه می‌کرد؛ چه نمازی؟!

 در زمان طلبگی، استاد اخلاقی داشتیم به نام «آسید مهدی نجفی»، ایشان می‌فرمودند: «یکی از گناهانی که ما می‌کنیم، نمازهایمان است، باید برای نماز‌هایمان هم استغفار کنیم.»،

عابدان و عارفان از عبادت و نمازشان استغفار می‌کنند، اما گناهکاران از گناهشان استغفار می‌کنند، من و شما باید از عبادتمان استغفار کنیم.

آیت الله مجتهدی، گروه دوم را اینگونه معرفی می‌کند: شخصی که خداوند از او تعجب می‌کند، آن کسی است که خداوند یک عمر به او روزی داده، اما باز هم می‌گوید که فردا چی❓ غصه روزی را می‌خورد.

گروه سوم: خداوند می‌فرماید: تعجب می‌کنم از کسی که صدای خنده‌اش بلند است و قهقه می‌زند، در حالی که نمی‌داند آیا خداوند از او راضی است یا نه، اهل بهشت است یا جهنم؟ با اینکه نمی‌داند بهشتی است یا جهنمی، اما می‌خندد!