پر بازدیدترین مطالب

نسبت نظام مردم‌سالاری دینی با تمدن غرب (تمدن موجود) و تمدن مهدوی(تمدن موعود) 


در چند دهه ­ی اخیر، نظام مردم سالاری دینی، به مثابه­ی نظام سیاسی برآمده از آموزه ­های اسلامی، مورد توجه متفکران در حوزه ­های مختلفِ علوم انسانی قرار گرفته و از زوایا و رویکردهای گوناگون بدان نگریسته شده است.
چکیده

در چند دهه ­ی اخیر، نظام مردم سالاری دینی، به مثابه­ی نظام سیاسی برآمده از آموزه ­های اسلامی، مورد توجه متفکران در حوزه ­های مختلفِ علوم انسانی قرار گرفته و از زوایا و رویکردهای گوناگون بدان نگریسته شده است. یکی از رویکردهایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، رویکرد تمدنی است؛ بدین معنا که این نظام به مثابه­ی بخشی از سیر تکاملی انقلاب اسلامی، چه ظرفیت­هایی برای شکل­گیری تمدن اسلامی دارد؟ در این مقاله، با رویکردی تمدنی و روش ترکیبی توصیفی علّی، رهیافت­ های مختلف در نظام­های مردم سالار بررسی شده و با اتخاذ رهیافت «هستی شناختی»، به بررسی ظرفیت ­ها و مؤلفه­ های تمدن­ساز در نظام مردم سالاری دینی می­پردازد. بر اساس این رهیافت، تمدن اسلامی و نظام مردم سالاری دینی همانند دوایر متحدالمرکز، دارای هست ه­ایی واحد بوده که همان ساماندهی، تعالی و تکامل روابط و مناسبات انسانی است. چنین تمدنی از جهت ویژگی­ های عمومی تمدن­ها، همانند عقلانیت، نظم و امنیت، با تمدن غرب مشترک بوده؛ اما بنیان­های معرفتی و هستی ­شناسی متفاوتی خواهد داشت. از طرفی، تمدن­اسلامی در دوران غیبت نسبت به تمدن موعود مهدوی، به دلیل عدم حضور انسان کامل، در وضعیت حداقلی می­باشد. نظام مردم­سالاری دینی که در میانه­ی دو تمدن موجود و موعود قرار گرفته، می­تواند به عنوان مدلی انتقالی، به شکل­گیری تدریجی تمدن­اسلامی کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها: تمدن؛ تمدن اسلامی؛ دموکراسی؛ مردم سالاری دینی؛ انقلاب اسلامی

نویسندگان:

موسی نجفی: استاد علوم‌سیاسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

بتول یوسفی: دکترای علوم سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نشریه جستار های سیاسی معاصر - دوره 9، شماره 1، بهار 1397.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   


منبع:فارس

شهرت ملی؛ مفاهیم، چالش‌ها و رویکردها


هدف از پژوهش حاضر، تبیین مدل مفهومی شهرت ملی می‌باشد. این مدل می‌تواند به عنوان یک الگو توسط سیاستگذاران و پژوهشگران حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد و تجارت کشور مورد استفاده قرار گیرد.
چکیده

موضوع شهرت سازمانی از سال‌ها قبل توسط پژوهشگران مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. اما موضوع شهرت ملی به عنوان موضوعی جدید در مراحل اولیه نظریه‌پردازی می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین مدل مفهومی شهرت ملی می‌باشد. این مدل می‌تواند به عنوان یک الگو توسط سیاستگذاران و پژوهشگران حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد و تجارت کشور مورد استفاده قرار گیرد. روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش، روش کیفی تئوری سازی داده بنیاد می‌باشد. در گام نخست این روش، برای شناسایی و تعریف مفاهیم مرتبط موضوع شهرت ملی، ادبیات مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفته و در گام بعد، با انجام مصاحبه با مدیران اجرایی دولتی، مدیران ارشد بخش خصوصی و اساتید رشته مدیریت، مدل شهرت ملی بر اساس رویکرد ساختارمند این روش، تبیین گردیده است. در پایان نیز به چالش‌های برندسازی ملی و راهکارهایی برای اجرای آن اشاره شده است.

کلیدواژه ها: هویت ملی؛ قدرت نرم؛ برندسازی ملی؛ مدل داده بنیاد

نویسندگان:

سعید نجم روشن: دکتری مدیریت بازرگانی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

محمد محمودی میمند: دانشیار، گروه مدیریت اجرایی وMBA ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی - دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   
منبع:فارس

بررسی نقش سپاه و بسیج در تامین امنیت


نتایج تحقیق نشان می دهد که سپاه و بسیج اهمیت تاثیر مثبت و بسیار معنی داری را در تامین امنیت و توانمندسازی مناطق داشته است.
چکیده

از آنجا که حاشیه نشینی در شهرها و خصوصا کلانشهرها از معضلات عمده کشورهای درحال توسعه و یا توسعه نیافته به دلیل تغییرات سریع در نظامات اقتصادی اجتماعی آنها می باشد، در ایران نیز این پدیده در اطراف کلانشهرها مسایل و معضلات عدیده ای را برای این شهرها پدید آورده است. در کلانشهر شهر مشهد نیز حدود نزدیک به یک سوم جمعیت این شهر در قالب حاشیه نشین در اطراف شهر مشهد در محلات و مناطق بی کیفیت و فقیر شهری سکونت یافته اند که مسایل امنیتی عمده ای را چه از نظر امنیت فردی و چه از نظر امنیت اجتماعی و عمومی ایجاد کرده است. این تحقیق با طرح این مساله که در مناطق حاشیه نشین مشهد، سپاه و بسیج چه نقشی را داشته و می تواند داشته باشد با روش توصیفی تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات پیمایشی از آن مناطق و نخبگان امر تحلیلی را انجام داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تا کنون سپاه و بسیج در قالب های مختلف همواره در امر برقراری امنیت و توانمندسازی بیشتر این مناطق در جهت امنیت پایدار تلاش نموده اند که نتایج تحقیق به درستی این را اثبات می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که سپاه و بسیج در زمینه اقدامات و زمینه های زیر به ترتیب اهمیت تاثیر مثبت و بسیار معنی داری را در تامین امنیت و توانمندسازی این مناطق داشته است. 1- توسعه زیر ساخت های سازمانی، امنیتی سپاه در تامین امنیت حاشیه شهر مشهد 2- اقدامات اشراف، اقدام اطلاعاتی و طرح های عملیاتی سپاه در تامین امنیت حاشیه شهر مشهد 3- اقدامات سازندگی، محرومیت زدائی و بهداشتی سپاه در تامین امنیت و توانمندسازی نمودن بیشتر حاشیه شهر مشهد 4- تاثیر اقدامات سپاه در حوزه فرهنگی و اجتماعی در تامین امنیت و تاب اوری بیشتر اجتماعی در حاشیه شهر مشهد در مقابل زمینه ها و عوامل مختلف نا امنی، نقش فعال و درخور توجه ای داشته است.

کلمات کلیدی : امنیت شهری، حاشیه نشینی، سپاه و بسیج، کلانشهر مشهد.

نویسندگان:

علی درویش احمد آبادی, مهدی نطاق پور, محمدمهدی اسماعیلی

فصلنامه سیاست دفاعی – سال بیست و پنجم، شماره 99، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع:فارس

رمزگشایی از ایده تدوام برجام بدون امریکا


راهکار ادامۀ برجام با اروپایی‌ها خبطی بزرگ‌تر از انعقاد برجام است و می‌توان از آن به‌عنوان تداومِ بازی در زمین امریکایی‌ها یاد کرد چرا که کارگردان صحنۀ برجام، دولت امریکاست و برجام تکمیل‌کنندۀ پازل امریکا برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی بود.
چکیده

راهکار ادامۀ برجام با اروپایی‌ها خبطی بزرگ‌تر از انعقاد برجام است و می‌توان از آن به‌عنوان تداومِ بازی در زمین امریکایی‌ها یاد کرد چرا که کارگردان صحنۀ برجام، دولت امریکاست و برجام تکمیل‌کنندۀ پازل امریکا برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی بود. عدم درک چنین موضوعی از سوی دولت و سستی و تساهل در پیگیری حقوق مردم باعث پیشروی مکرر امریکا و رساندن ایران به این نقطه شده است. این موضوع را می توان در سه استراتژی مواجهه امریکا با ایران بررسی نمود. استراتژی تدارک برجام از سوی امریکا، اطمینان از عدم مقاومت و دستِ پایین دولت روحانی در مواجهه با امریکا و در آخر استراتژی خروج از برجام برای اخذ امتیازات بیشتر از ایران. در ادامه به بررسی این سه استراتژی امریکا برای تغییر نظام جمهور اسلامی خواهیم پرداخت.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. متن کامل     


منبع:فارس

فرایند و سازوکار پروژه نفوذ بر مبنای دیدگاه مقام معظم رهبری

 
مقاله حاضر درصدد است با بررسی مجموعه بیانات و سخنرانی‌های رهبر معظم انقلاب در رابطه با موضوع «پروژه نفوذ»، به مفهوم‌سازی آن بپردازد و سپس فرآیند و سازوکار نفوذ را از منظومه فکری رهبر انقلاب استخراج کند.
چکیده:

مقاله حاضر درصدد است با بررسی مجموعه بیانات و سخنرانی‌های رهبر معظم انقلاب در رابطه با موضوع «پروژه نفوذ»، به مفهوم‌سازی آن بپردازد و سپس فرآیند و سازوکار نفوذ را از منظومه فکری رهبر انقلاب استخراج کند. به‌همین منظور برای دستیابی به فرآیند و سازوکار موردنظر از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد استفاده شده است. بنابراین از همه سخنرانی‌های ایشان در موضوع نفوذ استفاده شده است و با سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی به تحلیل داده‌ها پرداخته می‌شود. مدل نهایی نفوذ که از بیانات رهبر معظم انقلاب بدست می‌آید به‌طور کلی شامل شش بخش «مقدمات نفوذ»؛ «روش‌های نفوذ»؛ «مقابله با نفوذ»؛ «زمینه‌سازان نفوذ»؛ «دامنه و وسعت نفوذ» و «نتایج نفوذ» است. به‌نظر می‌رسد شناسایی فرآیند و سازوکار نفوذ می‌تواند به فهم بهتر نظام گفتمانی مقام معظم رهبری، در این خصوص کمک کند و مبنایی برای استخراج راهبردهای اجرایی در جهت مقابله با این مانع بزرگ در راه انقلاب اسلامی باشد.

واژه‌های کلیدی: نفوذ، اندیشه سیاسی، مقام معظم رهبری، جنگ نرم.

نویسندگان:

آقای محمد پورکاوه دهکردی ، دکتر سیاوش صلواتیان

فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی - سال چهاردهم، شماره 50، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع:فارس

آخرین مطالب