پر بازدیدترین مطالب

جنایت پسر؛ دو رویی پدر

محمد علی زم، پدر روح الله زم، بعد از اعدام فرزند خود رنگ عوض کرد و کوشید او را مظلوم جا بزند! اما این تقلّای منافقانه بی حاصل است، در حالی که او قبلا دو بار، خیانت های پسر را محکوم کرده است.

او پس از بازداشت پسرش، در تاریخ  ۵ آبان ۱۳۹۸ بیانیه ای منتشر کرد و نوشت:

"این رخداد، نشانی بود از اعجازگونگی «وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ» و تفوّق «یَدُ‌ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ» بر صورت چروکیده و سیرت زشت و سیاه استعمار و استکبار، که از آستین پرصلابت سپاه عزیزمان بیرون آمده. به پاس شکرانه آن، ان‌ شاء‌ الله چهره همه منافقان، منحرفان، نفوذی‌ ها و نمکدان‌ شکن‌های تنیده در پیکره نظام، آشکار خواهد شد.

... همه ما، خاضعانه بر خود لازم می‌دانیم نسبت به الطاف و راهبری‌های رهبرِ همیشه‌بزرگوار و فرزانهٔ خود و عزیزان زحمتکش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متشکر باشیم و از حضرت ایشان و سپاه محترم و همه اشخاص گرامی حقیقی و حقوقی که در یکی دو سال اخیر، ناجوانمردانه مورد اتهام و آزار کانال بی‌حساب‌وکتاب، مفتضح و بی‌ اخلاق «آمدنیوز» قرار گرفته‌اند، به سهم خود، عذرخواهی نموده و از همه بزرگواران برای روح‌الله زم، طلب بخشش و حلالیت کنیم".

او همچنین نیمه اسفند دو سال پیش که خیانت های پسرش در فرانسه و کانال آمدنیوز شدت گرفته بود، نوشت:

"اینکه یک نفر منســوب به من کاری بکند و به دنبال آن در مورد من قضاوت نادرستی شود، عملی به دور از انصاف و غیر شرعی است. مگر هر پسری از پدرش تبعیت می کنــد؟ مگر هر پدری همه فعل و عمل فرزندش را تایید می کند!!

 هر انسانی در نظام الهی و هســتی برای خودش کارنامه و شخصیت مستقلی دارد، بنده از ابتدا گرایش به اعتدال داشته‌ام. بارها برای او پیغام فرستادم، که در رویه خود تجدیدنظر کن و دلخوری هایم را از برخی حرفها و موضع گیری های او به گوشش رساندند. جواب داده که بــه پدرم بگویید؛ او فرزنــدی چون روح الله گذشــته نــدارد و من بر اســاس عقل و تکلیفی متفاوت از گذشته رفتار می کنم".

 پسر زم در کنار جمع آوری اطلاعات و فروش آنها به سرویس های جاسوسی بیگانه، به عنوان پیاده نظام  در نقشه های ضد امنیتی ناتوی اطلاعاتی و فرهنگی نقش آفرینی می کرد و طبیعی است که وطن فروشی بی مجازات نمی ماند.

 او دو سال قبل از بازداشت، در اوج بدمستی و خیانت تصریح کرده بود که هدف اصلی فعالیت هایش، کمک به ایجاد ناکارآمدی و نارضایتی، و رساندن کشور به نقطه جوش (انفجار) است. خیانت و جنایت در حق مردم، از این بالاتر؟!

ایمانی

آخرین مطالب