پر بازدیدترین مطالب

کتاب «خاطرات پزشک مخصوص صدام»

علاء بشیر پزشک مخصوص صدام در کتابی، خاطرات خود را از دوران ریاست جمهوری صدام حسین گردآوری کرده است.

او در این کتاب از خلقیات صدام، رفتارهای او، فساد خاندان او، فجایعی که به دست این دیکتاتور و اطرافیانش رقم خورد و اطلاعاتی از این دست صحبت می‌کند.

وی قصد داشته که تصویری نزدیک به واقعیت از برهه‌ای اسفناک از تاریخ عراق را منعکس کند و قسمتی از بار سنگین به وجود آمدن و به قدرت رسیدن چنین رییس جمهوری را بر دوش مردم می‌گذارد زیرا آن‌ها انتخاب کرده بودند که یک چنین فرد به نظر او شکاک و بدبینی زمامدار امور مملکت آنان بشود.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

«صدام مرتبا به جبهه می‌رفت؛ نه به این معنا که لزوما پایش به جبهه می‌رسید. صدام همچون خویشاوندان نزدیکش بدبین بود. اگر گربه سیاهی را ناگهان در راه می‌دید، ممکن بود مسیر کاروان خودروهایش را تغییر دهد و دستور بازگشت به بغداد بدهد. حتی کیسه‌ای پلاستیکی که در وسط خیابان صدا ایجاد می‌کرد، برای او بدشگون بود و باعث می‌شد بدون آنکه کاری را که قصد انجامش را داشت، عملی کند، از راهی که آمده بود برگردد.»

این کتاب ابتدا به دو زبان نروژی و عربی منتشر شد و به دلیل اهمیت فراوانش 17 انتشاراتی دیگر در سراسر جهان نیز ترجمه آن را بر‌عهده گرفتند.

در ایران نیز این کتاب توسط احسان بالانی ترجمه شده و انتشارات پارسیان الماس آن را منتشر کرده است.

 

نویسنده: علاء بشیر

مترجم: احسان بالانی

ناشر: پارسیان الماس

آخرین مطالب