پر بازدیدترین مطالب

رمزگشایی از ایده تدوام برجام بدون امریکا


راهکار ادامۀ برجام با اروپایی‌ها خبطی بزرگ‌تر از انعقاد برجام است و می‌توان از آن به‌عنوان تداومِ بازی در زمین امریکایی‌ها یاد کرد چرا که کارگردان صحنۀ برجام، دولت امریکاست و برجام تکمیل‌کنندۀ پازل امریکا برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی بود.
چکیده

راهکار ادامۀ برجام با اروپایی‌ها خبطی بزرگ‌تر از انعقاد برجام است و می‌توان از آن به‌عنوان تداومِ بازی در زمین امریکایی‌ها یاد کرد چرا که کارگردان صحنۀ برجام، دولت امریکاست و برجام تکمیل‌کنندۀ پازل امریکا برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی بود. عدم درک چنین موضوعی از سوی دولت و سستی و تساهل در پیگیری حقوق مردم باعث پیشروی مکرر امریکا و رساندن ایران به این نقطه شده است. این موضوع را می توان در سه استراتژی مواجهه امریکا با ایران بررسی نمود. استراتژی تدارک برجام از سوی امریکا، اطمینان از عدم مقاومت و دستِ پایین دولت روحانی در مواجهه با امریکا و در آخر استراتژی خروج از برجام برای اخذ امتیازات بیشتر از ایران. در ادامه به بررسی این سه استراتژی امریکا برای تغییر نظام جمهور اسلامی خواهیم پرداخت.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. متن کامل     


منبع:فارس