پر بازدیدترین مطالب

راهبرد ترامپ: تفرقه بینداز و حکومت کن


«تفرقه بینداز و حکومت کن» یکی از قدیمی ترین راهبردها در قاموس عوام فریبی است: جامعه را نسبت به یکدیگر خشمگین نگه دار تا نتوانند علیه کسانی که در حال به جیب زدن منافع هستند متحد شوند.

راهبرد ترامپ: تفرقه بینداز و حکومت کن
به گزارش سخن آشنا،گروه غرب از نگاه غرب خبرگزاری فارسدر مطلبی از رابرت ری نوشت:

هدف ترامپ همیشه تفرقه و بر هم زدن اتحاد بوده و هست. به این طریق است که او خود را در مرکز توجهات نگه می دارد، به پایگاه رای خود سوخت می رساند و اطمینان حاصل می کند که فارغ از حقایقی که فاش می شوند، طرفدارانش از او جدا نخواهند شد.
اما هدف ترامپ از تفرقه انداختن یک دلیل دیگر نیز دارد و به همین خاطر است که او روی عمیق ترین زخم های ملت در زمینه های نژادی، مهاجرت، و جنسیتی نمک می پاشد.
او می خواهد توجهات را از بزرگ ترین و تهدیدکننده ترین عوامل تفرقه منحرف کند: عدم توازن رو به گسترش ثروت و قدرت بین اکثریت وسیعی که یا هیچ چیز ندارند یا اندکی دارند و اقلیتی بسیار محدود در راس که در حال انباشت تقریبا همه چیز هستند.
«تفرقه بینداز و حکومت کن» یکی از قدیمی ترین راهبردها در قاموس عوام فریبی است: جامعه را نسبت به یکدیگر خشمگین نگه دار تا نتوانند علیه کسانی که در حال به جیب زدن منافع هستند متحد شوند.

در طول چهار دهه گذشته متوسط دستمزدها به ندرت از جای خود تکان خورده. اما درآمد 0.1درصد ثروتمندترین ها بیشتر از 300 درصد افزایش داشته و درآمدهای 0.001 درصدی ها – یعنی 2300 تن از ثروتمندترین آمریکاییان- تا بیشتر از 600 درصد رشد داشته است.
این عدم توازن عظیم در حال به تحلیل بردن دمکراسی آمریکایی است.
مارتین گیلنز از دانشگاه پرینستون و بنجامین پیج از دانشگاه نورث ایسترن چند سال پیش به این نتیجه رسیدند که «به نظر می رسد که منافع آمریکاییان متوسط تاثیری بسیار ناچیز و نزدیک به صفر و از نظر آماری بی اهمیت بر سیاست های عمومی دولتی دارد.» آنها بعد از تجزیه و تحلیل 1799 مسئله سیاسی که از نظر کنگره گذشته بود، دریافتند که قانونگذاران تنها به مطالبات افراد ثروتمند و صاحبان منافع تجاری پولدار پاسخ داده اند.
هیچ رازی در این میان نیست. در واقع ترامپ به عنوان یک پوپولیست مبارزات انتخاباتی خود را به پیش برد؛ اما او هیچ کاری برای اصلاح سیستم انجام نداده است. بر عکس راهبرد تفرقه بینداز و حکومت کن او در مقام رئیس جمهور، در کسوت تلاش های او برای پاداش دهی به اعطاکنندگان کمک های مالی انتخاباتی و سرازیر کردن ثروت و قدرت به سمت صاحبان ثروت و قدرت راس جامعه به اجرا گذاشته شده است.
اقدامات ترامپ در راستای کاهش دادن مالیات ثروتمندان، مثله کردن قوانین کار، انباشتن کابینه و زیرکابینه خود با وفاداران به شرکت ها، کاستن از مقررات مربوط به سلامت و ایمنی و مقررات زیست محیطی و مالی، همه ابرثروتمندان را به بهای فقیرتر شدن آمریکاییان متوسط ثروتمندتر می کند.
در عین حال او و جمهوریخواهان همراهش به تلاش برای کاستن از تعداد رای دهندگان ادامه می دهند. جمهوریخواهان سنا پیشنهادهای دمکرات ها برای افزایش بازده را تقبیح کرده و حتی ایده تبدیل کردن روز انتخابات را به یک تعطیل ملی یک «چنگ اندازی به قدرت» نامیده اند. البته این یک طرح چنگ اندازی به قدرت از سوی مردم است.
ترامپ و عوامل او ترجیح می دهند که مخالفان بر تفاوت های نژادی و جنسیتی که او در راهبرد تفرقه بینداز و حکومت کن خود از آنها استفاده می کند تمرکز کنند ولی ما باید برای بازگرداندن دمکراسی خود با هم متحد شویم.
نویسنده: رابرت ری (Robert Reich) استاد سیاستگذاری عمومی در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی.
منبع: yon.ir/aaxdR
منبع:فارس

آخرین مطالب