پر بازدیدترین مطالب

بیم و امید جمهوری‌خواهان برای کنترل کنگره آمریکا


اگر دیدگاه رأی‌دهندگان آمریکایی درباره مسیر حرکت اقتصاد کشور و هدایت آن همچنان مثبت باشد، جمهوری‌خواهان امید دارند که بتوانند کنترل کنگره را همچنان در دست داشته باشند، هرچند دموکرات‌ها نیز با کنترل مجلس نمایندگان فاصله چندانی ندارند.به گزارش سخن آشنا، استراتژیست‌های حزب جمهوری‌خواه آمریکا امیدوارند که اقتصاد روبه‌رشد این کشور و اطمینان فزاینده رأی‌دهندگان به مسیر حرکت کشور موجب توقف رشد موج علاقه به دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره این کشور شود.

هرچند کارشناسان نظرسنجی در حزب جمهوری‌خواه از میزان اقبال مردمی نسبت به ترامپ و تأیید عملکرد وی و همچنین تعداد رأی‌دهندگانی که به دموکرات‌های علاقه‌مندند نگران هستند، اما بررسی نظرسنجی‌های انجام شده پیش از هفت انتخابات میان‌دوره‌ای پیشین نشان می‌دهد که [سرنوشت] حزبِ رئیس جمهوریِ مستقر براساس دیدگاه رأی‌دهندگان به مسیر اقتصادی کشور می‌تواند دچار افت و خیر شود.

در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سال‌های 1994، 2006، 2010 و 2014، که حزبِ رئیس جمهوری وقت آمریکا تعداد زیادی از کرسی‌های مجلس نمایندگان آمریکا را از دست داد، رأی‌دهندگان به طور عمده می‌گفتند که کشور در مسیر نادرستی در حال حرکت بوده است.

به نوشته نشریه هیل، در سال 2006 که دموکرات‌ها توانستند کنترل کنگره را به دست آورند، تعداد رأی‌دهندگانی که می‌گفتند آمریکا در مسیر نادرستی قرار دارد دو برابر کسانی بود که عقیده‌ای خلاف آن داشتند. در سال 2010 نیز که جمهوری‌خواهان توانستند اکثریت کنگره را بازپس‌گیرند، تنها 32 درصد آمریکایی‌ها می‌گفتند که کشور در مسیر درستی است، در حالی که 59 درصد آن‌ها بر این باور بودند که کشور در جهت نادرستی است.

بر این اساس، سال‌هایی که رأی‌دهندگان نگرش مثبت‌تری داشته‌اند، وضعیت برای حزبِ رئیس جمهوریِ مستقر بهتر بوده است.

در سال‌های 1990 و 1998، حزبِ رئیس جمهوریِ مستقر به ترتیب 8 و 5 کرسی را از دست داد. اما حزب جمهوری‌خواه در زمان ریاست جمهوری جورج بوش پسر در سال 2002 توانست 8 کرسی دیگر را به دست آورد، آن‌هم در شرایطی که تعداد بیشتری از رأی‌دهندگان می‌گفتند که کشور در مسیر درستی هدایت می شود.

برنت بوچانان، کارشناس نظرسنجی حزب جمهوری‌خواه می‌گوید: «[نظر رأی‌دهندگان درباره] مسیر درست یا جهت نادرست [کشور]، اطلاعات بسیار مهمی در هنگام بررسی تأثیر محیط و فضا بر نتیجه انتخاباتی حزب حاکم است.»‌

با این حال، دموکرات‌ها برای کنترل مجلس نمایندگان آمریکا نباید چندان بدبین باشند. این حزب برای کنترل این مجلس به 24 کرسی دیگر نیاز دارد - که شامل چند کرسی خالی است و احتمالا به آسانی در آن‌ها پیروز می‌شوند.
منبع:تسنیم

آخرین مطالب