پر بازدیدترین مطالب

خبرگزاری ایتالیایی: ترور قاسم سلیمانی نشانه تبدیل آمریکا به «دولتی سرکش» استخبرگزاری ایتالیایی «اِی‌جی‌آی»:
🔹قاسم سلیمانی در اغلب نقاط خاورمیانه چهره‌ای قهرمان به شمار می‌آمد.
🔹ویژگی‌های سلیمانی باعث شده بود که حتی دشمنانش به او احترام بگذارند.
🔹آمریکا منافعش را به قوانین بین‌المللی ترجیح می‌دهد. قدرت اقتصادی و نظامی آمریکا به ابزاری برای قلدرمآبی بدل شده است.
🔹در برابر تهدیدات آمریکا، تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم، اعتراض زبانی است.
🔹نه فقط برای دفاع از منافع مشترک، بلکه به خاطر فرهنگ و تمدن خود، باید پروژه اروپایی را تقویت کنیم.
🔹نتیجه سیاست جلب رضایت [آمریکا] اکنون روشن شده است.

آخرین مطالب