پر بازدیدترین مطالب

آمریکا ببین!

 

امروز در سوگ شهادت سردار سرافراز اسلام سپهبد قاسم سلیمانی این ستون را حال و هوای طنز نیست و نباید هم باشد‌. از این روی ستون گفت و شنود امروز را به سروده‌ای از شاعر متعهد کشورمان آقای ایوب پرند‌آور اختصاص می‌دهیم‌. سرود‌ه‌ای حماسی در شهادت سردار بزرگوار و عزیز دل جهان اسلام، سردار حاج قاسم سلیمانی.

پای ما محکم بر این جاده است‌، آمریکا ببین

صف به صف این امت آماده است، آمریکا ببین

قدرت شیطان کجا و قدرت ایمان کجا

قوت ما را خدا داده است، آمریکا ببین

تکیه چون بر بیرق عباس دارد رهبرم

پرچم از دستش نیفتاده است‌، آمریکا ببین

سر اگر بر نی نباشد لایق معراج نیست

نام ما با کربلا زاده است، آمریکا ببین

کربلای دیگری را هم اگر بر پا کنی

بیست میلیون قاسم آماده است، آمریکا ببین

بد رقم در سینه‌اش بغض تو را پرورده است،

در زمین هر‌کس که آزاده است، آمریکا ببین

امپراطوران عالم یک به یک زانو زدند

قرعه بر نام تو افتاده است‌، آمریکا ببین

آخرین مطالب