پر بازدیدترین مطالب

عدم راه اندازی معدن آلمینیویم

معدن آلومینیوم در شهر سراب که نزدیک به 40 درصد ذخایر دنیا را دارد، پس از گذشت 27 سال هنوز فعال نشده است. این در حالی است که راه‌اندازی این معدن برای وزارت صنعت و وزارت دفاع بسیار کاربرد دارد؛ اما اراده‌ای برای راه‌اندازی آن در دولت وجود ندارد. گفتنی است، روسیه برای انتقال تکنولوژی مربوطه و چین برای حمایت مالی از اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده،‌ اما توجهی به آن نشده است. برخی کارشناسان این معدن را معادل نقش عسلویه در حوزه نفت ارزیابی می‌کنند.

آخرین مطالب