پر بازدیدترین مطالب

کارشناس آمریکایی: نقش سیا در آشوب‌های ایران مشهود است

 

 مدیرعامل اندیشکده آمریکایی «ران پال»:

ناآرامی‌ها و آشوب‌های اخیر در ایران صرفا اعتراضاتی ناشی از افزایش قیمت سوخت نیست، بلکه آشوب‌هایی است که از الگوهای آشنای سیا پیروی می‌کند.

فکر می‌کنم این نوع از ناآرامی بیشتر حاصل عملکرد مرکز مأموریت ایران" [در سیا] است که توسط دولت آمریکا راه‌اندازی شده است.

آن‌ها با افرادی که در ایران زندگی می‌کنند، همکاری می‌کنند.

روند بی‌ثبات‌سازی در هنگ‌کنگ، اوکراین و ایران همه از یک الگوی مشابه پیروی می‌کند.

آخرین مطالب