پر بازدیدترین مطالب

با گذشت بیش از ٦ سال از استقرار این دولت؛ چرا اگر فسادی رخ داده تازه باید اعلام کنند؟!

سخنگوی قوه قضاییه:

تعجب می‌کنیم که آیا رئیس جمهور محترم از پیگیری‌های دستگاه قضا در پرونده بابك زنجاني بی اطلاع است؛ آیا وزارت نفت گزارش اموالی را که قوه قضاییه در اختیار او قرارداده به رئیس جمهور و دولت محترم ارائه نکرده است؟

ما مصمم هستیم با فساد مبارزه کنیم؛ با شعار و سخنرانی و دو قطبی سازی بی جهت میدان مبارزه با فساد را خالی نمی‌کنیم

امروز بیش از ٦ سال از استقرار این دولت می‌گذرد؛ چرا اگر فسادی رخ داده الان و تازه باید اعلام کنند که بروید و در دستگاه قضایی شکایت کنید

دوره اخیر هم مردم شاهد اطلاع رسانی عملکرد‌ها و نتیجه اقدامات دستگاه قضایی بودند نه شعار‌ها و وعده‌هایی که مبنای آن معلوم نیست انتخاباتی است یا اراده دیگری در پشت آن نهفته است.

برای ما بابک زنجانی، کرسنت و استات اویل فرقی ندارد.با دو قطبی سازی بی جهت میدان مبارزه با فساد را خالی نخواهیم کرد.

 

آخرین مطالب