پر بازدیدترین مطالب

فازمتر‌! (گفت و شنود)

 

 گفت‌: دیروز هم روزنامه‌های زنجیره‌ای در دفاع از FATF به صف شده بودند و صفحات خود را از  به‌به‌ و چَه‌چَه برای این کنوانسیون ذلت‌بار پُر کرده بودند‌!

گفتم‌: وقتی خود وزیر‌خارجه می‌گوید  FATF هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و مدیر  FATF با صراحت اعلام می‌کند که پذیرش  FATF از سوی ایران روابط اقتصادی تحریم شده را برقرار نمی‌کند، دیگر  این روزنامه‌ها چه دارند که بگویند‌؟!

گفت‌: آنها حرف مسئولان موافق اف ای تی اف را تکرار می‌کنند‌!

گفتم‌: چرا آن مسئولان خودشان برای دفاع از  FATF آفتابی نمی‌شوند‌؟!

گفت‌: برای اینکه آنها می‌دانند با برجام چه بلایی بر سر ملت آورده‌اند و با  FATF چه بلای دیگری بر سر مردم خواهد آمد‌!

گفتم‌: یارو با برق‌گرفتگی فوت کرده بود، اقوامش با فازمتر سر قبرش فاتحه می‌خواندند‌!

آخرین مطالب