پر بازدیدترین مطالب

ادعای جدید کریمی قدوسی: محمود واعظی با آمد نیوز همکاری می کرد!

 
کریمی قدوسی، نماینده اصول گرای مشهد در مجلس، محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت اول روحانی و رئیس‌دفتر کنونی رئیس‌جمهور را به دادن کمک مالی به ادمین‌های تلگرامی بازداشت‌شده در سال ۱۳۹۵و ۹۶ و نیز هم‌کاران آمد نیوز متهم کرده است.

آخرین مطالب