پر بازدیدترین مطالب

(گفت و شنود)چاره!

 

گفت: مدتی است که برخی از دولتمردان می‌گویند شرایط بد ‌اقتصادی و گرانی‌ها بعد از ناآرامی‌های ۹۶ پدید آمده!

گفتم: آن نا‌آرامی‌ها که دشمنان هم از آن سوءاستفاده کرده بودند در اعتراض به گرانی بود، نه اینکه گرانی‌ها بعد از آن پدید آمده باشد!

گفت: می‌گویند اگر آن نا‌آرامی‌ها نبود، مشکلات اقتصادی پدید نمی‌آمد!

گفتم: یادشان رفته که سال ۹۴ یعنی دو سال قبل از آن نا‌آرامی‌ها، ۴ وزیر کابینه آقای روحانی به ایشان نامه نوشته و نسبت به بحران اقتصادی به ایشان هشدار داده بودند؟!

گفت: ‌ای عوام! بالاخره باید برای ناکارآمدی خود بهانه‌ای بتراشند!

گفتم: از طرف پرسیدند اگر در دریا یک کوسه به تو حمله کند چه می‌کنی؟ گفت؛ می‌روم بالای درخت! گفتند؛ در دریا که درخت نیست! و طرف گفت؛ چرا متوجه نیستید که مجبورم و جز این چاره‌ای ندارم!

 

آخرین مطالب