پر بازدیدترین مطالب

رئیس جمهور: از فردا به کسانی که ماسک ندارند، خدمات ارائه داده نمی‌شود


کسی نباید مبتلا شدن به ویروس کرونا را ننگ و عار بداند. این یک بیماری است و وظیفه شرعی ماست که به اطرافیان بگوییم که من به این بیماری مبتلا هستم.
در خوزستان علت اینکه این بیماری اوج گرفت، برای  مراسم هایی بود که در عید فطر برگزار شد.
ادارات دولتی اگر می‌خواهند خدمات ارائه دهند، مردم باید از ماسک استفاده کنند و اگر کسی از ماسک استفاده نکرد خدمت ارائه ندهند، این قانون باید ابلاغ شود.
اگر کارمندی در سر کار ماسک نزد باید برای او غیبت زد و او را بازگرداند

آخرین مطالب