پر بازدیدترین مطالب

نام دیگر تو

 

وزی ما هم سفر می کنیم؛از بصره و بغداد و موصل و کرکوک تا دمشق و حلب، و از لاذقیه و طرسوس و طرابلس تا بیت المقدس و حیفا و غزه و از آنجا به جده و عدن و صنعا و قطیف و از تهران و اصفهان و مشهد تا مزارشریف و کابل و کوه­های زیبای هندوکش؛ بدون نگرانی از مرزها و بدون ترس از ناامنی و بدون خوف از تروریست های پرورش یافته در آزمایشگاه­ها و اتاق فکرهای امپراتوری و بدون شقه شقه شدن و تفرقه ای که حاصل استعمار است .

و آن روز که کار تو به پایان رسیده، تو هم چنان سردار مایی؛ که کودکان از آوار درآمده سوری و عراقی و لبنانی را عزیزتر از کودکان خودت در آغوش گرفتی و برای آزاد کردن موصل و ابوکمال همان طور جنگیدی که برای آزاد کردن خوزستان و کردستان و به ما آموختی همه ما بخشی از یک بدن واحدیم.

و آن روز تصویر چشم­هایت و آن لبخند معصومانه عجیبت و بغضت که هر لحظه انگار منتظر بود بشکند و آن همه شکنندگی که هیچ قرابتی با مقتدرین فرمانده جنگی معاصر این منطقه نداشت، همه با ما خواهد بود؛ که تو نام دیگر «مقاومت» در این منطقه ای

آخرین مطالب