پر بازدیدترین مطالب

تصویر جنجالی شماره جدید نشریه «نیویورکر» تصویری که نشان‌دهنده تاریخ تبعیض نژادی در امریکا است!

پ.ن: یکی از کلید‌واژه‌هایی که امام در مورد آمریکا به کار می‌برد "ام‌الفساد" بودن آمریکا بود، یکی از مصادیق آن امروز امریکا را اینگونه درگیر کرده است، اگر ربا، زنا، شرک به خدا و انبیاء و ... را در نظر بگیرید به نظر شما چیزی از تمدن غرب باقی نمی‌ماند!

آخرین مطالب