پر بازدیدترین مطالب

گرمای هوا در کاهش ویروس کرونا تاثیری نداردمردانی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:
در اوایل اپیدمی کرونا در بین مردم شایع شده بود که گرمای هوا در کاهش بیماری موثر است اما بروز بیماری در فصل گرم در استان خوزستان مشخص کرد که این مطلب نادرست و اشتباه بوده است و گرمای هوا تاثیری در کاهش این بیماری ندارد.
یکی از عللی که استان خوزستان وارد وضعیت قرمز بیماری کرونا شده و بیماری در آن منطقه همچنان تداوم دارد، اطلاعات غلطی بود که در اختیار مردم قرار گرفت و سبب شد تا آنان توصیه های بهداشتی از جمله فاصله گذاری فیزیکی را رعایت نکنند و دچار افزایش این بیماری شوند./ ایرنا

آخرین مطالب