پر بازدیدترین مطالب

۱۲ نوجوان منطقه «قطیف» در شرق عربستان در آستانه اعداموبگاه «العهد»:
اخبار درز پیدا کرده طی روزهای گذشته نشان می‌دهد در لیست بازداشتی‌ها در عربستان که در معرض تهدید جدی اعدام قرار دارند، ۱۲ فرد کم سن و سال نیز وجود دارند که اتهام همگی آنها سیاسی است.
اتهامات این ۱۲ زندانی در زمانی به آنها تفهیم شده که سن کمی داشته‌اند مثلا یکی از آن ها متولد ۲۰۰۲ است که در زمان تفهیم اتهام هنوز به ۱۰ سال نرسیده بوده است.

آخرین مطالب