پر بازدیدترین مطالب

اگر صدا و سیما نبود تهدید قطع همکاری‌تان از استعفای قلقلی هم مضحک‌تر بود جناب تنابنده!

🔸همیشه بزرگترین نقدم به صدا و سیما وجود کارگردانان و تهیه کنندگان و مجریان و مقداری با دوز کمتر، بازیگرانی بود که در فیلم‌ها و سریال‌ها و گزارشات و مستندات و کارهای تولید شده‌شان برای صدا وسیما، هیچ اعتقادی به مفهوم آن کار نداشتند. صرفا بنا به ذائقه‌ی مردم و صدا و سیما کاری را تولید میکردند تا جیبشان را پر کنند!

🔹امثال جناب تنابنده که اگر صدا و سیما نبود شاید الان مثل قلقلی در حاشیه بودند و خبری ازشان نمیشد تا اینکه هوایی استعفا کنند از مسئولیتی که ندارند!
اوج محبوبیت جناب تنابنده مربوط به آن صحنه‌های فیلم پایتخت است که کشتی گیر امریکا را ضربه فنی میکند و حتی از آن بهتر، صحنه های مبارزه‌اش با داعش است که در آن گوشه ای از دلیل حضور منطقه‌ای ایران را نشان میدهد.

🔸موضوع محبوبیت این آقا، مبارزه با امریکا و مبارزه با داعش است(موضوعاتی که اتفاقا ریشه‌ی بحث های پیش آمده بین کوشکی ها و بنی اعتمادهاست) و مکان محبوبیت هم تلوزیون است. مجانی هم برای سازمان کار نکرده و تا ریال آخر پولش را گرفته و شهرتش را نیز کسب کرده است.
حال جناب تنابنده صدا و سیما را تهدید میکند که پایتخت ۶ آخرین کارش خواهد بود! دلیلش هم دفاع از خانم هایی است که فراخوان زدند و از مردم خواستند علیه سپاه (همان که در خط مقدم مبارزه با امریکا و داعش است) تجمع کنند و از سوی برخی کارشناسان سیاسی مورد نقد و یا حتی توهین واقع شدند!

🔹نمک نشناسی این جماعت جای تعجب ندارد. ولی جای تعجب اینجاست که این آقایان به کارهایی که تولید میکنند هیچ اعتقادی ندارند و صرفا بنا به ذائقه‌ی مردم و سازمان صدا و سیما و بخاطر پول فیلم میسازند و ادعای حریت هم دارند!

امید حاجی زاده