پر بازدیدترین مطالب

خلق خروش آمده از عشق تو تا پای جان

نام شعر : سربقای وطن
.........................

چهره تو تابناک کرده فضای وطن
وحدت ازاین آفتاب در همه جای وطن
مهرتو شد ماندگار در دل آینه ها
غبطه هر روزگار شور و صفای وطن
ای همه جا بی قرار ، امن و قرار وطن
از تو شده پایدار ، ای تو فدای وطن
دشمن خونخواره بین خوار و ذلیل چه شد
غیرت مردانگی و روح ندای وطن
خسته شد از صبر تو و عشق تو تیر نفاق
ای سپر درد و غم و شر و بلای وطن
خلق خروش آمده از عشق تو تا پای جان
 جان بدهیم از پی تو چون تو به پای وطن
ای نفست تاب و تب هم نفسان رهت
باز نفس می دمی تو بر دل و نای وطن
جلوه نور شهید پرتو راه من است
باب شهادت نگر و سر بقای وطن
لاله ببوس ارغوان حافظ خون ره است
خون شهیدان پاک هدیه برای وطن
.........................
هدیه به سردار سرباز حاج قاسم سلیمانی و همه همرهان و هم رزمانش
شاعر داغدار : حسین پرهیزکاری
تخلص : ارغوان