پر بازدیدترین مطالب

به دارايى هاى دنيا پرستان منگري

حضرت عيسى عليه السلام :
به دارايى هاى دنيا پرستان منگريد؛ زيرا درخشش اموال آنان نور ايمان شما را مى برد.