پر بازدیدترین مطالب

صدای نفس‌های دشمن

باور کنیم جنگ است. هم نفس گیر و هم سخت. دشمن آنقدر خود را در خطر می بیند که با تمام توان به میدان آمده و شمشیر می زند. ابایی ندارد قهرمان مبارزه با تروریسم ما که شر داعش را از سر منطقه‌ی ما کم کرد را ترور کند. ابایی ندارد حیات مردم ایران را به بهانه‌ی فشار بر جمهوری اسلامی به خطر بیاندازد. حتی وقیحانه دارو را #تحریم می کند و اجازه ی رسیدن دارو به بیماران ایرانی را نمی دهد.

اگر چه ما باور نکرده بودیم اما شهید قاسم سلیمانی این جنگ را خوب درک کرده بود. وارد میدان شد و زندگی‌ش را برای حاکم کردن #صلح در منطقه گذاشت. می‌دانست که آمریکا و متحدانش نمی‌خواهند با داعش مقابله کنند. می دانست که اگر جلوی داعش را در منطقه نگیریم فرزندان این سرزمین دیگر #صلح را به چشم نخواهند دید.

باید راه قهرمان ملی‌مان را ادامه بدهیم. چگونه؟ با تقویت خودمان و تضعیف قلدری که میخواهد منطقه ناامن باقی بماند. تقویت خودمان یعنی حواسمان به خودمان باشد. یعنی جلوی #فساد و دزدی بایستیم. یعنی حواسمان به آنهایی که به خاطر شکاف طبقاتی و #تبعیض از حداقل‌های زندگی محرومند باشیم و صدای آنها باشیم.

اما روی دیگر سکه‌ی تقویت خودمان، تضعیف آنهایی است که نمی‌خواهند ما #قوی باشیم. همان‌ دشمنی که هرجا نیاز باشد به چشم مشتری به ایرانی‌ها نگاه می‌کند و با وجود تحریم صادرات کالایش به ایران قطع نمی‌شود. اما آنجایی که بتواند ما را نادیده بگیرد، می‌گیرد و حتی اجازه‌ی خرید دارو از کشورهای دیگر را به ما نمی‌دهند. امروز باید ببینم آمریکا کجاست، حس‌ش کنیم و با او مقابله کنیم. صدای نفس‌های آمریکایی‌ها را می شنوید؟

آمریکادرایران است. کالاهایش در مغازه‌های سطح شهر است و ما مصرف کننده‌ی آن هستیم. گام اول این است که بدانیم آمریکا در ایران چه منافعی دارد. بود و نبودش ضرری به ما وارد می کند یا نه؟ شما را با کالاهای آمریکایی در ایران آشنا می کنیم تا بتوانیم راحت تر تصمیم بگیریم که نفس آمریکا را قطع کنیم یا نه. شنیدن صدای نفس‌های دشمن شماره‌ی یک، آمریکا آزاردهنده است./افشاگری