پر بازدیدترین مطالب

در هر اعتراضی یک عده فرصت طلب وجود دارند

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: باید به موضوع اختصاص فضایی برای اعتراض به حق شهروندان ترتیب اثر داده شود. هرچند می دانیم در هر اعتراضی یک عده فرصت طلب هم حضور دارند.

 مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران در تذکری پیش از دستور در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران گفت: سیاست های حناچی بر محله محوری بنا شده است و خوب است تدبیری اندیشیده شود تا همشهری محله هم به چاپ برسد.

وی ادامه داد: معمولا دنبال نوشدارو بعد از مرگ سهراب هستیم چندی پیش اتفاقاتی افتاد و تعدادی از مردم جان باختند.

مسجد جامعی افزود: بعد از آن عده ای درباره ایجاد فضایی برای اعتراضات امن و آرام سخن گفتند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر به اعتراضات رسمیت ببخشیم از خشونت آن کاهش پیدا میکند هرچند که می دانیم در هر اعتراضی یک سری افراد فرصت طلبی میکنند.

وی خاطرنشان کرد: در این سالها سه بار تا به امروز حرف از ایجاد فضای عمومی امن زده شده است اما این موضوع ابتر مانده است.

مسجدجامعی ادامه داد: امیدوارم به این موضع توجه ویژه شود و‌ دستور پیشین درخصوص ایجاد یک فضای امن برای اعتراض به جریان بیافتد.

منبع:خبرگزاری فارس

آخرین مطالب