پر بازدیدترین مطالب

دولت خدمتگزارِ مستضعفین باشد

باید این توجه را به آقایان عرض کنم، گرچه خودشان توجه دارند که باید این عمل با یک ظرافتی انجام بگیرد که مستمندان، #محرومان خیال نکنند که آنها از باب اینکه در صف پایین جامعه واقع شده‌اند مورد امداد واقع شده‌اند؛ آنها در صف مقدم جامعه‌اند
همینها و همین زاغه‌نشینان و همین حاشیه‌نشینان و همین محرومان بودند که این #انقلاب را به ثمر رساندند. اینها بودند که از همه چیز خودشان در راه اسلام عزیز در رژیم سابق گذشتند، ما باید خدمت به آنها بکنیم؛ دولت باید خدمتگزار آنها باشد.

امام خمینی(ره) | ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۲

آخرین مطالب