پر بازدیدترین مطالب

حکایت حمایت چشم‌بسته شورای شهر تهران از نجفی


اعضای شورای شهر تهران در جلسه ۱۹ فروردین که با موضوع استعفاء شهردار تهران برگزار شد نتوانستند نمره قبولی بگیرند و حمایت چشم‌بسته‌ای را مجدداً از نجفی داشتند و شهرداری بیمار را ابقاء کردند که تمایلی برای ماندن در شهرداری ندارد.

به گزارش سخن آشنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه 19 فروردین ماه که با موضوع بررسی استعفاء شهردار تهران برگزار شد در نهایت رأی به ابقاء شهردار تهران دادند، در حالی اعضای شورای شهر تهران اصرار به ماندن شهردار داشتند و اعلام کردند که در صورت رفتن شهردار گرد ناامیدی در شهر پاشیده خواهد شد که این سؤال مطرح می‌شود؛ مگر آقای نجفی در این مدت چه‌کاری را در شهر کرده‌اند؟

آیا در این مدت اتوبانی، ایستگاه مترویی، پلی و... افتتاح شد که اعضای شورای شهر تهران سینه‌چاک شهردار تهران شدند؟ به‌راستی چرا اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران که ادعای همراهی با مردم و صدای شهروندان تهرانی را دارند چشم‌بسته از شهردار تهران حمایت می‌کنند؟

ابقای مجدد نجفی بر صندلی مدیریت شهری نشان از آن دارد که اصلاح‌طلبان مدیر کارآمد و متخصصی را برای شهر ندارند وگرنه با آن‌همه اصرار نجفی حاضر به قبول استعفاء وی می‌شدند.

قطعاً جلسه 19 فروردین در اذهان عمومی خواهد ماند و شهروندان تهرانی در انتخابات آتی شورای شهر تهران سعی خواهند کرد افرادی را برای شهر انتخاب کنند که بتوانند برای شهر مؤثر باشند.

در جلسه استعفاء شهردار تهران، 20 نفر از اعضای شورای شهر تهران حضور داشتند و در نهایت 16 نفر مخالف و 4 نفر موافق استعفای شهردار تهران بودند و اظهارات مخالفین با استعفاء شهردار تهران در جای خود تعجب داشت.

زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه بیماری شهردار تهران قابل درمان است، گفت: بیماری وی در یک دوره چندماهه قابل درمان است و این در حالی است که بسیاری از رجال سیاسی این بیماری را دارند.

بهاره آروین عضو هئیت رئیسه شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه قبول استعفای نجفی گرد ناامیدی بر شهر می‌پاشد، گفت: آقای نجفی، اجازه دهید در مراحل درمان همراهتان باشیم.

ناهید خداکرمی دیگر عضو شورای شهر تهران با استدلالی عجیب برای ماندن نجفی در شهرداری تهران گفت: بعضی‌ها قهر هم کردند و لطمه‌ای به کشور نخورد!

در هر حال اعضای شورای تهران با اصرار خود تأکید بر ماندن شهردار بیمار تهران داشتند و این سؤال مطرح می‌شود که؛ واقعاً اصلاح‌طلبان و کارگزاران مدیر متخصص برای شهرداری ندارند؟

منبع:تسنیم

آخرین مطالب