پر بازدیدترین مطالب

به کسی مربوط نیست!(گفت و شنود)

 


گفت: خبرنگار کیهان از آقای زنگنه پرسیده بود آیا نتیجه برجام غذا در برابر نفت بود که اروپایی‌ها در اینستکس به ما ارائه کرده‌اند؟! و ایشان در پاسخ گفته است کیهان دعا کرد که برجام به نتیجه نرسید!
گفتم: کیهان بی‌نتیجه بودن برجام را پیش‌بینی کرده بود و برای آقای زنگنه سخت است که بگوید پیش‌بینی کیهان درست بود و آن‌همه ادعاهای دولت پوچ و غلط از آب درآمده و فاجعه برجام را به ملت تحمیل کرده است!
گفت: ایشان در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار کیهان، به کیهان و مدیرمسئول آن هشدار داده است که به خوارج و مارقین و فرقان تبدیل نشوید!
گفتم: اینکه چه کسانی به خوارج نزدیک هستند و با کرسنت میلیاردها دلار به ایران خسارت وارد کردند و با قرارداد توتال سرمایه کشور را به باد دادند و... سؤالی است که صاحبنظران باید پاسخ بدهند. آقای زنگنه باید بفرمایند که برجام چه بوده و غیر از خسارت محض و بر باد دادن امکانات و ظرفیت‌های ۵ سال گذشته کشور چه دستاوردی داشته است؟!
گفت: ‌ای عوام ! همه ناسزا‌ها به کیهان برای فرار از پاسخ به همین سؤال است!
گفتم: خبرنگاری از یک مسئول سؤالی کرد که پاسخی برای آن نداشت و گفت سؤال شما دو بخش دارد، یک بخش آن‌که مهم نیست و بخش دیگرش هم به کسی مربوط نیست!
منبع:کیهان

آخرین مطالب