پر بازدیدترین مطالب

شما بفرمایید!(گفت و شنود)

 


گفت: برخی از مدعیان اصلاحات و روزنامه‌های زنجیره‌ای با بی‌خیالی از کنار سامانه اینستکس گذشته و این طرح استعماری
و تحقیر‌آمیز را مثبت ارزیابی کرده‌اند!
گفتم: همان کاری که با برجام کردند و حالا هم اصلا به روی خودشان نمی‌آورند که زمینه تحمیل چه فاجعه خسارت‌باری را فراهم آورده‌اند!
گفت: هویت این قماش برای مردم آشکار شده و به ادعاهای آنان وقعی نمی‌گذارند ولی مگر از خودشان اراده و استقلالی ندارند که هرچه به آنها دیکته می‌شود را بر زبان و قلم می‌آورند؟!
گفتم: یکی از خان‌ها متوجه شد که باغبانش گرفته و غمگین است، پرسید؛ چی شده؟ و بعد از اصرار زیاد باغبان گفت؛ جناب خان عاشق شده‌ام. خان پرسید؛ عاشق چه کسی شده‌ای که برایت خواستگاری کنم. باغبان گفت؛ عاشق هرکس که شما بفرمایید!
منبع:کیهان

آخرین مطالب