پر بازدیدترین مطالب

معلومات! (گفت و شنود)

 


گفت: یکی از دولتمردان به انتقادات ائمه‌جمعه اعتراض کرده و گفته است با وجود مجلس و قوه قضائیه و مراکز نظارتی، انتقاد ائمه‌جمعه از عملکرد دولت جایی ندارد!
گفتم: خب، ممکن است موضوعی به نظر ائمه‌جمعه برسد که بقیه مراکز به آن توجه نکرده باشند و یا تکرار یک انتقاد می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت آن باشد و اساسا وظیفه ائمه‌جمعه بیان مسائل سیاسی روز است که نقد عملکرد دولت هم بخشی از آن است.
گفت: اصلا از همه این موارد گذشته باید پرسید، پس آن‌همه شعار دولت درباره ضرورت نقد و استقبال از انتقادات چه می‌شود؟!
گفتم: پدر مشغول رانندگی بود و پسرک پرسید؛ ارتفاع قله اورست چقدر است؟ پدر گفت؛ نمی‌دانم. پرسید؛ مساحت دریای خزر چقدر است؟ پدر گفت؛ نمی‌دانم! و چند سؤال دیگر که بی‌جواب ماند. در این حال مادر به پسرک گفت؛ حواس بابا را پرت نکن! و پدر گفت؛ بذار سؤال کنه به معلوماتش اضافه شود!
منبع:کیهان

آخرین مطالب