پر بازدیدترین مطالب

هیچی! (گفت و شنود)

 


گفت: آقای روحانی گفته‌اند با تصویب FATF قیمت کالا
۲۰ درصد ارزان‌تر می‌شود!
گفتم: ایشان در مهرماه ۹۴ هم گفته بودند با تصویب برجام قیمت کالا ۲۰ درصد ارزان‌تر می‌شود!
گفت: پس چرا بعد از برجام قیمت اجناس ارزان‌تر که نشده هیچ! چند برابر هم شده است؟!
گفتم: چه عرض کنم؟!
گفت: آقای روحانی گله کرده است که چرا کسی برای مردم توضیح نمی‌دهد با پذیرش FATF قیمت‌ها ۲۰ درصد کاهش می‌یابد؟!
گفتم: برای اینکه می‌دانند این وعده هم مثل وعده ۲۰ درصد ارزانی بعد از برجام واقعیت ندارد!
گفت: با این حساب و نتیجه فاجعه‌بارِ آن برجام، در صورت پذیرش FATF فاتحه اقتصاد کشور خوانده می‌شود!
گفتم: یارو دو کیسه شیشه بار قاطر کرده و قصد ورود به شهر را داشت که دروازه‌بان با چماق محکم روی یکی از کیسه‌ها کوبید و از طرف پرسید؛ توی کیسه چیست؟ صاحب بار گفت؛ اگر یکی دیگه بزنی هیچی!
منبع:کیهان

آخرین مطالب