پر بازدیدترین مطالب

سخن پیامبر(ص) درباره زنانی که بهشتی می‌شوندرسول اکرم صلی الله علیه و آله در کلامی ارزشمند چهار شرط را بیان فرموده‌اند که هر زنی آنها را بجا آورد از هر دری بخواهد وارد بهشت می‌شود.

سخن آشنا- پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله:

هرگاه زنی نمازهای پنج گانه اش را به جای آورد، و ماه رمضان را روزه بگیرد، و دامنش را پاک نگه دارد، و از شوهرش فرمان ببرد، از هر دری که بخواهد وارد بهشت می شود.

متن حدیث:

رسول الله صلی الله علیه و آله: إذا صَلَّتِ المَرأةُ خَمسَها و صامَت شَهرَها و أحصَنَت فَرجَها و أطاعَت بَعلَها فَلَتَدخُلُ الجَنَّةَ مِن أیِّ أبوابٍ شاءَت.

«من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۴۱»
منبع:مشرق

آخرین مطالب