پر بازدیدترین مطالب

نشکن!(گفت و شنود)


گفت: وزارت خارجه و نمایندگان موافق FATF تا‌کنون هیچ سندی ارايه نکرده‌اند که نشان‌دهنده منافع ما در پذیرش آن باشد!
گفتم: می‌گویند با پذیرش FATF روابط بانکی کشورمان با سایر کشورها برقرار می‌شود!
گفت: کجای لوایح چهارگانه و دستور‌العمل‌های ۴۱‌گانه FATF چنین ادعایی را تایید می‌کند؟! الان ۲ سال است که دولت بر خلاف اصل ۷۷ قانون اساسی و به طور غیر‌قانونی مفاد FATF را اجرا می‌کند ولی هیچ گشایشی ایجاد نشده است!
گفتم: تازه، دبیر اجرایی FATF هم با صراحت گفته است در صورت پذیرش FATF از سوی ایران، هیچ تضمینی برای خروج این کشور از فهرست سیاه این سازمان وجود ندارد!
گفت: یعنی با پذیرش FATF خودمان به استقبال تحریم‌ها می‌رویم؟!
گفتم: ایول! یارو می‌خواست گردو بشکند، گردو را گذاشت زیر پایش و با سنگ محکم به سر خودش کوبید!
منبع:کیهان

آخرین مطالب