پر بازدیدترین مطالب

گفت و شنود/ جهنم!
یکی از کشیش‌ها در قرون وسطی بهشت‌فروشی می‌کرد و پول کلانی به جیب می‌زد. کشیش دیگری از او جهنم را خرید و اعلام کرد هیچ‌کس را به جهنم راه نمی‌دهد.


گفت: ترامپ خطاب به کشورهای عرب و غیرعرب متحد آمریکا گفته است؛ «آقای پادشاه، دیکتاتور، رئیس‌جمهور یا هر کوفت دیگری که هستی، باید هزینه حفاظت از خودت را پرداخت کنی»!
گفتم: این ترامپ هم بدجوری دولت‌های دست‌نشانده را هالو هفت‌شنبه گیر ‌آورده و هر روز به یک بهانه آنها را تلکه می‌کند!
گفت: کشورهای منطقه را از ایران می‌ترساند و می‌گوید اگر آمریکا از آنها حمایت نکند، ایران تخت و تاج آنها را به باد فنا می‌دهد!
گفتم: ولی ایران که تا به حال به هیچ کشوری تجاوز نکرده است. سران این کشورها چرا مزخرفات ترامپ را باور می‌کنند؟! آمریکا اگر قدرت داشت که خودش در مقابل اقتدار ایران لُنگ نمی‌انداخت!
گفت: اگر همین نکته برای سران کشورهای متحد آمریکا روشن شود، کاسه کوزه ترامپ به هم می‌ریزد.
گفتم: یکی از کشیش‌ها در قرون وسطی بهشت‌فروشی می‌کرد و پول کلانی به جیب می‌زد. کشیش دیگری از او جهنم را خرید و اعلام کرد هیچ‌کس را به جهنم راه نمی‌دهد و همه کسانی که بهشت خریده‌اند می‌توانند پولشان را پس بگیرند!
منبع:مشرق

آخرین مطالب