پر بازدیدترین مطالب

گنده بک! (گفت و شنود)

 


گفت: یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای تیتر زده است که FATF تقصیر دولت دهم و سعید جلیلی است!
گفتم: در دولت دهم FATF ادعا کرد چون ایران قانون مقابله با پولشویی ندارد، حامی تروریسم است و دولت لایحه‌ای به مجلس داد که کاملا بومی بود و هیچ تعهدی نسبت به FATF نداشت.
گفت: یعنی همان که امروز مخالفان FATF پیشنهاد می‌کنند ولی نمایندگان موافق FATF گوششان بدهکار نبود و این سند ذلت‌بار را تصویب کرده‌اند و نشان دادند که فرق یک قانون مستقل داخلی با قانونی که تعهد ذلت‌بار به بیگانگان است را نمی‌فهمند!
گفتم: از این گذشته، مگر زنجیره‌ای‌ها در حمایت از FATF یقه چاک نمی‌دهند؟! بنابراین اگر آن را خوب و عالی می‌دانند چرا می‌گویند «تقصیر» جلیلی است؟! و اگر بد می‌دانند و می‌خواهند تقصیرش را به گردن جلیلی بیندازند، چرا اینهمه از آن تعریف و تمجید می‌کنند؟!
گفت: تعریف می‌کنند که صاحب‌کار! خوشش بیاید و به گردن دیگری می‌اندازند که رسوایی آن را بپوشانند!
گفتم: یارو تعریف می‌کرد، بابای من وقتی می‌خواستیم سوار اتوبوس بشویم به راننده می‌گفت؛ این بچه است! بلیت نمی‌خواهد ولی وقتی ظرف از دستمان می‌افتاد و می‌شکست، داد میزد؛ گنده بک خجالت نمی‌کشی؟!
منبع:کیهان

آخرین مطالب