پر بازدیدترین مطالب

منطق!(گفت و شنود)


گفت‌: آقای ظریف در جلسه علنی دیروز مجلس گفته است
« نه من و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌کنیم که پیوستن بهCFT مشکلات ما را حل کند»!
گفتم: پس اینهمه اصرار و قسم و آیه برای تصویب آن در مجلس چه بود؟
گفت: ایشان گفته است تصویب آن، بهانه را از دست آمریکا می‌گیرد!
گفتم: عذر بدتر از گناه آورده است! ایشان مسئول رفع مشکلات ایران است یا مسئول برطرف کردن مشکلات آمریکا؟!
گفت: با توجه به اظهارات آقای ظریف، نمایندگان موافق چرا به این لایحه رای داده‌اند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو با آجر یک دیوار ساخته و یک فانوس با نور قرمز را روی آن گذاشته بود. پرسیدند؛ این فانوس برای چیست؟ گفت؛ برای اینکه ماشین‌های عبوری مراقب باشند به دیوار برخورد نکنند. پرسیدند؛ خب، دیوار را برای چه ساخته‌ای؟ گفت؛ برای اینکه فانوس را روی آن بگذارم!
منبع:کیهان

آخرین مطالب