پر بازدیدترین مطالب

متوجه شدی؟!(گفت و شنود)گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: رئیس‌سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که تاکنون ۴ هزار شرکت کاغذی شناسايي شده که برای فرار از مالیات جعل کرده‌اند!
گفت: دیگه چه خبر؟!
گفتم: ایشان می‌گوید استفاده از کارت‌های بازرگانی که به نام افراد فقیر گرفته شده همچنان ادامه دارد. مثلا با کارت بازرگانی به نام یک لحاف‌دوز و کارت دیگری به نام یک سبزی‌فروش هزاران میلیارد تومان کالا وارد کرده‌اند که فقط مالیات آن
۴۲ میلیارد تومان است!
گفت: دیگه چی؟!
گفتم: به نام اعضای یک خانواده ۱۶ صرافی دائر شده بود!
گفت: یعنی مسئولان ذیربط با وجود این همه سوء‌استفاده
مفسدان اقتصادی متوجه ماجرا نشده بودند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! به یارو گفتند؛ متوجه شدی که دیشب زلزله شدیدی اومد و صدها خانه را ویران کرد؟ گفت؛ نه،
من روم اونور بود!

منبع:کیهان

آخرین مطالب