پر بازدیدترین مطالب

۱۱سپتامبر به روایت خالد شیخ محمدخالد، با لهجۀ کویتی و تندتند، فرمان بحث را در دست گرفت: "دو سال و نیم پیش از غزوات مبارک در واشنگتن و نیویورک، کمیتۀ نظامی (سازمان #القاعده) تشکیل جلسه داد و در آن‌جا تصویب شد که...

به گزارش سخن آشنا، انتشارات نارگل کتابی با عنوان «در راه پردردسر» منتشر کرده که بخش از آن را به مناسبت یادکردی از حادثه ۱۱ سپتامبر با هم مرور می کنیم. این کتاب خاطرات خالد شیخ محمد است که آن را یسری فوده نوشته و وحید خضاب، ترجمه کرده است:

هر دو نفرشان، دو رأس اصلی خطیرترین عملیات تروریستی تاریخ، با خیال راحت و در آرامش و سکون، این‌جا آمادۀ گفت‌وگو هستند. بالاخره مهم‌ترین طراحان حوادث #۱۱_سپتامبر تصمیم گرفتند سکوت‌شان را بشکنند. با تواضع، کف اتاق شماره ۵، چهارزانو روبه‌روی من نشسته و شروع کردند به مرور خاطرات مراحل مختلف طرح‌ریزی و اجرای برنامه‌ای که نهایتاً منتهی شد به چیزی که آن دو «عملیات سه‌شنبۀ مبارک» یا «غزوات واشنگتن و نیویورک» می‌خواندند.

 

خالد، با لهجۀ کویتی و تندتند، فرمان بحث را در دست گرفت: "دو سال و نیم پیش از غزوات مبارک در واشنگتن و نیویورک، کمیتۀ نظامی (سازمان #القاعده) تشکیل جلسه داد و در آن‌جا تصویب شد که شروع به طرح‌ریزی یک عملیات استشهادی در داخل آمریکا بکنیم."

نگاهی به بالا انداخت، بعد به پایین، بعد به من، و ادامه داد: "موقعی که دربارۀ هدف‌های مختلف بحث و بررسی می‌کردیم، ابتدا به ذهن‌مان رسید تعدادی از #تأسیسات_هسته‌ای را بزنیم. ولی به خاطر این‌که ترسیدیم اوضاع از کنترل خارج شود، از این نظریه صرف‌نظر کردیم." خالد که به صورت من چشم دوخته بود، خیلی راحت می‌توانست غافلگیری را در آن ببیند. لبخند عاقل اندر سفیهی زد و بعد با لحن قاطعی ادامه داد: "لازم نیست فعلاً چیز بیشتری در این‌باره بدانی. در هر حال، نهایتاً تصمیم گرفتیم اهداف هسته‌ای را استثنا کنیم، دست‌کم تا این لحظه."
منبع:مشرق

آخرین مطالب